Povolení Ctrl+Alt+BackSpace v nových Xserverech

Distro: Archlinux, Xorg 1.6.2

Od nových Xorgu, nelze standartně používat tuto kláv.zkratku na restartování Xek, a proto jsem hledal na internetu.

Fígl:

Musí se přidat jeden řádek do tohoto souboru:

 /etc/hal/fdi/policy/10-keymap.fdi

pokud soubor neexistuje použijte jej z tohoto umístění:

/usr/share/hal/fdi/policy/10osvendor/10-keymap.fdi

do něj přidat:

 <merge key="input.xkb.options" type="string">terminate:ctrl_alt_bksp</merge>

aby soubor vypadal následovně:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <!-- -*- SGML -*- -->
<deviceinfo version="0.2">
<device>
<match key="info.capabilities" contains="input.keymap">
<append key="info.callouts.add" type="strlist">hal-setup-keymap</append>
</match>
<match key="info.capabilities" contains="input.keys">
<merge key="input.xkb.rules" type="string">base</merge>
<!-- If we're using Linux, we use evdev by default (falling back to
keyboard otherwise). -->
<merge key="input.xkb.model" type="string">keyboard</merge>
<match key="/org/freedesktop/Hal/devices/computer:system.kernel.name"
string="Linux">
<merge key="input.xkb.model" type="string">evdev</merge>
</match>
<merge key="input.xkb.layout" type="string">us</merge>
<merge key="input.xkb.variant" type="string" />
<merge key="input.xkb.options" type="string">terminate:ctrl_alt_bksp</merge>
</match>
</device>
</deviceinfo>

Před zjištěním, že to funguje, musíte restartovat HAL démona.

Pro Archlinux: sudo /etc/rc.d/hal restart

A pak restartovat manuálně KDEčka (pro mne):

sudo /etc/rc.d/kdm restart

nebo

sudo /etc/rc.d/gdm restart (pro Gnome)

Hotovo..

Powered by Drupal - Design by Artinet